Благородната напитка – виното

Да се развали хубавото вино е много лесно. Достатъчно е да го налеете в неподходящи чаши, да го преохладите или да го сервирате не навреме. Но ако следвате правилата на винения етикет, ще помогнете на благородна­та напитка да се покаже

f39f36520de012d0ad9408513909e23b

Снимки: Pinterest

 

Представянето

В семейна обстановка напитката се разлива обикновено от домакина, а в заведение ангажи­ментът е на сервитьора. Но ако на вас се падне та­зи чест, отнасяйте се към виното акуратно – дръжте бутилката поч­ти хоризонтално, не я въртете, опитайте се да не „разтревожите“ утайката на дъното. Преди да предложите за дегустиране, представете виното на гостите, наименова­ние, регион, производи­тел, година на бране на гроздето. Това се прави, когато виното е качест­вено, но ако сте купили от отсрещния магазин първата ви попаднала ев­тина бутилка, и да иска­те, няма да има какво да представяте. При отва­рянето на бутилката не бива да се чува силен шум. Това означава, че въз­духът влиза прекалено бързо и може да увреди напитката. Бялото вино се отваря непосредстве­но преди употреба, за да не загуби свежестта си, а червеното е желателно да престои поне 30 мину­ти, за да „подиша“, т.е. да се обогати с кислород.

de43250fa0755789b906cf730abf2546

Наливането

Понякога щедрите до­макини пълнят чашите догоре. Но това не бива да се прави. Според прави­лата на етикета виното не бива да е над една тре­та от чашата. Първо се налива на най-възрастната дама от компанията, след това на другите представителки на неж­ния пол. Тогава идва ред на мъжете. Ако някой от­каже да му долеете, не настоявайте. Смята се за невежливо.

01be4baf451b192f5a0216196499ca6d

Чашата

В зависимост от те­жестта на чашата тя се държи за столчето близо до основата с три, чети­ри или всичките пръсти на ръката. Приберете кутрето и най-важното – не пипайте самата чаша. Отпечатъците от пръс­ти върху стъклото изг­леждат много неприятно, а и виното се стопля. Пийте бавно и в никакъв случай не се опитвайте да пресушите наведнъж ча­шата.

585266a2629197a265adbdfe6d0d56a5

Времето

Ако сте решили да изне­надате гостите си с ряд­ко и много качествено ви­но, постарайте се нищо да не попречи на вкуса му. Букетът от аромати мо­же да бъде унищожен от силни вкусове и миризми – цитрусови плодове или подправки, присъстващи в менюто. Стойте настрана от тютюнев дим или силен парфюм. Белите вина трябва да бъдат ох­ладени, а червените се поднасят на стайна тем­пература или на малко по- ниска -16-18 градуса. Някои вина, преди да се налеят в чашите, се декантират – преливат се в специални стъклени гарафи с тясно гърло и широко дъно, къде­то престояват за 15-45 минути, за да се отдели утайката. А при съприкос­новението с въздуха на­питката разгръща потен­циала си.

Това са основните пра­вила на етикета при поднасяне на вино. Доб­ре е да ги знаете не са­мо за да не се изложи­те, а и да не развали­те напитката на бого­вете.

коментари

коментари

You must be logged in to post a comment Login