От дни на норвежката морска кухня

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЬОМГА В НОРВЕГИЯ
Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен светът днес, е осигуряването на достатъчно количество здравословна храна за бързо нарастващото население на Земята. Отговорът на Норвегия е развиването на аквакултура. Хилядолетната практика в риболова и желанието да се съхрани морето, за да може то да изхранва бъдещите поколения, е довело до развитието на индустрия, осигуряваща днес 22 700 работни места само в Норвегия. Продуктът на тази индустрия е достатъчен за осигуряването на 12 милиона ястия на ден в над 100 раз- лични страни в цял свят.

ОТ ХАЙВЕРА ДО ПАЗАРА
Процесът на отглеждане на норвежка сьомга започва на сушата в инкубатор. Както и при сьомгата в природата, оплождането на хайвера се извършва в сладка вода.
След 10–16 месеца в сладка вода, сьомгата е готова да бъде поставена в рибовъдното съоръжение в морето. Норвежките сьомги се отглеждат в акваферми в морето и във фиорди за 14–22 месеца. Когато рибите достигнат тегло от 4–6 кг., те са готови за преработка.
Сьомгата се транспортира с кораби с резервоари за жива риба до съоръженията за преработка на риба, където се почиства, измива и сортира по размер и качество. След това се изпраща за преработка в Норвегия, за продажба в търговската мрежа,или се експортира по суша или въздух до над 100 страни в цял свят.

МОРЕ ОТ ОПИТ
Първото съоръжение в света за отглеждане на сьомга е било построено от двамата братя Грьонтвед през м. юни 1970 год.
Днес съоръженията за аквакултура – аквафермите за сьомга, повече от 1000 – са закотвени за морското дъно на места с подходящи условия. Чрез автоматични системи рибата се изхранва с прецизно балансирани гранулирани фуражни култури, използва се високотехнологично оборудване за наблюдението на условията, при които тя се отглежда, като се следи съдържанието на кислород, водните течения, температурата на водата. Допуска се едва 2.5% от обема на едно съоръжение да се запълва с риба.
en.seafood.no

New Picture
ГЛАВНИ ПАЗАРИ
• По-голямата част от норвежката сьомга е предназначена за износ, като през 2010 год. той достига стойност от 33,1 млрд. норвежки крони.
• 66% от износа през 2010 год. е за Европейския съюз, 12% – за Източна Европа, 10% – за Русия, 7% – за САЩ, 6% – за югоизточна Азия и 4% – за Япония.
• В първото тримесечие за 2014 год. експортът от Норвегия е повишен с 33% спрямо същия период на 2013 год. и достига 10,7 млрд. норвежки крони. Пазарът на Европейския съюз за този период се е повишил с 3% в продуктово тегло, а за Източна Европа е спаднал с 20%. За Азия повишението е с 14%. За САЩ в първото тримесечие на тази година експортът се е увеличил двойно и е достигнал 6 400 тона.
• Цената на норвежката сьомга се е увеличила с 31% за същия този период от една година.
• Днес Франция и Полша са страните с най-големия дял в този експортен пазар на Норвегия.
• През последните години търсенето/предлането на норвежка сьомга в България бележи траен положителен ръст.

СВЕТОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АТЛАНТИЧЕСКА СЬОМГА ПРЕЗ 2010 г.
Норвегия – 65%
Обединеното кралство – 10%
Чили – 9%
Северна Америка – 9%
Други – 7%
ДОСТЪПНОСТ И ЯСТИЯ
Благодарение на аквакултурата става възможно доставянето на прясна норвежка сьомга през цялата година, тъй като производството не е сезонно, както при традиционните рибарници. Заради превъзходните си вкусови качества норвежката сьомга вече е навлязла в много от световните кухни, като в последните години започва да играе важна роля като съставка в приготвянето на суши.

РЕЦЕПТА 1

Norge Recepti 14.05-02

РЕЦЕПТА 2

Norge Recepti 14.05-01
ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА
За функционирането на морската хранителна индустрия в Норвегия се грижи Norwegian Seafood Council (NSC). Работата на NSC е съсредоточена в три главни области: съвместни маркетингови активности с компаниите, износители на морска храна, разпространение на пазарна и статистическа информация и управление на комуникационния и репутационен риск. За повече информация посетете сайта на NSC http://en.seafood.no/ и сайта на посолството на Кралство Норвегия http://www.norvegia.bg

коментари

коментари

You must be logged in to post a comment Login